(2007/2008)

Montag OBS Osternburg 17:30-19:00
     
2023    
Gerade KW: Freitag OBS Osternburg 18:30-20:00
Ungerade KW: Mittwoch    
     
2024    
Gerade KW: Mittwoch OBS Osternburg 18:30-20:00
Ungerade KW: Freitag